VÝROBCA TECHNOLOGICKÝCH LINIEK NA SPRACOVANIE KAMENIVA A KOMUNÁLNEHO ODPADU Zhodnocovanie komunálneho odpadu - Zohor Pásové dopravníky

Hlavná činnosť

Projekcia, výroba, montáž a servis technologických liniek na spracovanie kameniva a zhodnocovanie komunálneho odpadu.

Činnosť spoločnosti ROZMARÍN, a.s. odštepný závod SKŽ je zameraná na dodávky a servis technológie a strojného zariadenia kameňolomov, štrkovní, pieskovní a ostatných celkov orientovaných na výrobu a spracovávanie kameniva a ďalších súvisiacich produktov.

Taktiež sa spoločnosť zaoberá návrhom a výrobou technologických liniek na spracovanie a zhodnocovanie komunálneho a živnostenského odpadu. Súčasťou činností je príprava podkladov pre čerpanie eurofondov v rámci príslušných operačných programov.

Výroba je konštrukčne a projekčne pripravovaná samostatnými internými konštruktérmi, čo umožňuje spoločnosti maximálne prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkov týkajúcich sa jedinečnosti riešenia. Ku každému výrobku spoločnosť poskytuje vyhlásenie o zhode s technickými špecifikáciami, ako aj doporučené smernice pre bezproblémovú prevádzku a údržbu. Neodmysliteľnou súčasťou ponuky služieb jej aj pravidelný servis zariadení počas ich prevádzky u zákazníka. V prípade poruchy je opravárenský zásah na celom území Slovenskej republiky realizovaný spravidla do 24 hodín od jeho nahlásenia, s vysokou úspešnosťou vďaka širokému sortimentu náhradných dielov.

Spoločnosť vlastní žeriav s nosnosťou 20 ton. Po personálnej stránke disponujeme vyškolenými pracovníkmi pre zváračské, elektrotechnické, dopravné a manipulačné činnosti.

Vzhľadom na charakter produkcie spoločnosti je veľmi dôležitá oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Spoločnosť má prijatý systém riadenia rizík, čo predstavuje zavedenie komplexného systému riadenia oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je vytvorená stála funkcia bezpečnostného technika, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi spoločnosti. Pravidelne 1 krát ročne sú vykonávané komplexné previerky BOZP za účasti zástupcov štátnej banskej správy. Výsledkom vysokej pozornosti, ktorú spoločnosť venuje oblasti BOZP je nízky počet pracovných úrazov.

Okrem výroby nových technologických liniek spoločnosť poskytuje:

Generálne opravy:

 • drvičov V6 - 2N, V7 - 2N, V8 - 2N a drvičov rady DCJ
 • kyvadiel a ojníc drvičov V6 - 2N, V7 - 2N, V8 - 2N
 • vozíkových podávačov
 • kužeľových drvičov, granulátorov
 • dehydrátorov
 • všetkých typov triedičov výrobcu PS Přerov
 • pračiek a rozplavovačov

Elektromontážne a elektroinštalačné práce:

 • elektroinštalácie novobudovaných a rekonštruovaných technologických liniek, úpravní kameniva a štrkopieskov, skladov trhavín, sociálnych budov, dielní a modernizácia zariadení
 • montáž bleskozvodov a uzemnení
 • montáž káblových rozvodov, včítane súvisiacich zemných prác
 • montáž verejného osvetlenia a priemyselných el. inštalácií
 • montáž automatizačných prvkov

Doprava:

 • práce s autožeriavmi do hmotnosti 20t

Iné práce:

 • sústruženie, frézovanie, zváranie (elektrickým oblúkom, v ochrannej atmosfére), vŕtanie, strihanie, skružovanie
 • pogumovanie bubnov

Renovácie a opracovanie náhradných dielov:

 • valcové puzdrá všetkých kužeľových drvičov a granulátorov vo veľkosti ø 900, ø 1200 mm drviaceho kužeľa
 • guľové ložiská - detto
 • telesá predlohy - detto
 • kužeľové puzdrá DKT a DKT H 900, DKT H 1200

Opracovanie odliatkov:

 • remenice triedičov RT (BINDER) - všetky druhy
 • remenice kužeľových drvičov DKT a DKT H 900 a 1200
 • remenice kužeľových drvičov 1043 a 1063

Zvláštna ponuka:

 • projekčné práce primárneho, sekundárneho, triediaceho a expedičného uzla, projektovanie a navrhovanie technologických liniek na úpravu nerastných surovín pozostávajúcich z násypky suroviny, drviacich, odhliňovacích a triediacich súčastí, včítane uskladňovania a ostatných súvisiacich komponentov

Okrem vyššie uvedených činností zabezpečuje naša spoločnosť aj výrobu a montáž týchto zariadení:

 • oceľové podstavce (frémy) pod všetky drviace a triediace stroje (čeľusťové, kužeľové, odrazové), drviče a triediče. Špeciálne ponúkame osadenia kužeľových drvičov a granulátorov na pružné silenbloky - odstránenie nepriaznivých účinkov chvenia na konštrukciu
 • násypky rôzneho druhu podľa vlastnej i dodanej dokumentácie
 • výroba náhradných dielov - hriadele a odvaľovacie kladky - do pračiek a rozplavovačov
 • oceľové konštrukcie podľa vlastných konštrukčných návrhov, ako aj podľa zákazníckej dokumentácie

Obchodná činnosť, lepenie a servis dopravných pásov

Predaj viaczložkových dopravných pásov Slovinského výrobcu - spoločnosti Sava z konsignačného skladu v areály SKŽ, s.r.o.

 • Duo dvojzložkové - (pozdĺž polyester, priečne polyamid) pre rôzne druhy použitia
 • viaczložkové - (pozdĺž polyester, priečne polyamid, špeciálna pryžová vrstva, špeciálna vrchná vrstva podľa požiadavky)
 • klzné - so zníženým súčiniteľom trenia spodnej časti dopravného pásu
 • tepelne odolné - pre prepravu horúcich materiálov T1- do 120 °C, T2-do 150 °C, T3 - do 210 °C
 • S a K - nehorľavý povrch a so zvýšenou odolnosťou proti horeniu
 • olejuvzdorné - so špeciálnou vrstvou proti poškodeniu pásu v rôznych agresívnych prostrediach
 • SUPERGRIP, FINEGRIP, NOPPEN - s vysokou trecou odolnosťou vrchnej časti dopravného pásu,pre prepravu vo veľkých náklonoch, vlhkých, vysoko prašných prostrediach, ľahkého a pohyblivého materiálu.
 • W,WH,WL - opotrebeniu odolná a extrémne odolná vrchná vrstva pre abrazivný, mimoriadne a extrémne hrubý
 • RIPCHECK - pre prepravu veľkých frakcií s nárazu vzdornou úpravou typu RC, RCH, SC, BR
 • CHEVRON - pre strmé dopravníky
 • elevátorové - pre vertikálnu dopravu materiálu
 • trubkové - špeciálna konštrukcia dopravných pásov

Šírka ponúkaných dopravných pásov 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

 • servisná činnosť

Záručný a pozáručný servis dopravných pásov s realizáciou zásahu do 24 hodín. Lepenie dopravných pásov za studena i vulkanizačnou technológiou do šírky 1400 mm, pogumovanie hnacích válcov, opravy prierazov, vykladenie sklzových plôch a ďalšie.